Traffick

De meest eenvoudige tool voor het vastleggen van een VRI

inclusief VRI, OV prioriteiten, detectievelden en VAS inrichtingen.

Download

De applicatie is GRATIS, zonder licentiekosten of andere beperkingen.

De applicatie is uitvoerig getest en wordt gebruikt door diverse provincies en gemeenten, maar mocht er toch nog een foutje in zitten dan kan dit zondermeer gemeld worden. We streven naar foutloze software en stellen dit soort meldingen dan ook erg op prijs.

Voor eventuele uitbreidingen of andere kleine wensen kan contact worden opgenomen via mail. Traffick dankt zijn naam aan een verbastering van het Engelse woord traffic en Marcel Fick, zonder wie deze applicatie nooit had kunnen worden wat het nu is.

Algemeen

De algemene gegevens van het kruispunt zoals het kruispuntnummer, de naam en locatie worden op de algemene pagina ingevoerd. Op basis van de plaats (dorp of stad) en locatie wordt de marker in de map geplaatst. Deze kan met de hand op het kruispunt worden gezet zodat een grafische weergave van het kruispunt getoond wordt. Hiervoor is wel een verbinding met het internet nodig. Naast de algemene gegevens worden hier ook de basisinstellingen van het kruispunt vastgelegd. Hier wordt aangegeven of KAR (korte afstand radio) aanwezig is, de kwaliteitscentrale, DVM (Dynamisch verkeersmanagement) programma’s, etc.

Algemeen start

Afhankelijk van de aanwezigheid van zaken als het aantal halfstarre programma’s en of dit kruispunt de Master of een Slave is worden andere tabs zichtbaar om de specifieke instellingen in te voeren.

Algemeen start

Fasecyclus

De fasecyclus gegevens kunnen eenvoudig worden ingevoerd. De applicatie is bekend met de standaard nummering van een fasecyclus. De applicatie zal rekening houden met het soort voertuig en de standaard instellingen, die in te stellen zijn via de instellingen knop. Standaard zal na fasecyclus 12 fietser fasecyclus 21 worden voorgesteld. Bij aanpassing van het fasecyclus nummer zullen de gegevens opnieuw als default ingesteld worden. In onderstaande illustratie heeft de fasecylus kolom een eigen kleur om aan te geven dat eventuele aanpassingen aan deze kolom de overige waarden zal terugzetten naar de standaard instellingen behorende bij dit fasecyclus nummer. Naast de tabel staan vier knoppen, die bij de meeste tabellen aanwezig zijn. De bovenste knop verplaatst de huidige rij een positie naar boven. De tweede knop verwijderd de huidige rij. De derde knop verplaatst de huidige rij naar beneden en de laatste knop zal de standaard waarde behorende bij de fasecyclus terugzetten. De laatste knop maakt elke aanpassing ongedaan die eerder gemaakt is. Fase cyclus

Detectoren

Het vastleggen van detectoren is zeer eenvoudig. De applicatie baseert de detectoren op de ingevoerde fasecyclus. Als een rij wordt toegevoegd vanaf de eerste kolom zal de eerste detector voor de volgende fasecyclus standaard worden voorgeteld. Als een nieuwe rij vanaf de tweede kolom wordt gevraagd zal de volgende detector worden gedefinieerd van de huidige fasecyclus. De applicatie houdt rekening met het aantal rijstroken dat aanwezig is voor een fasecyclus. De standaard nummering voor detectoren is gebaseerd op de codering dat voor elke rijstrook eerst de koplussen gedefinieerd zijn en daarna de lange lussen. Dus een fasecyclus met twee rijstroken zal als eerste twee detectoren als koplussen voorstellen. Alle instellingen kunnen naar wens worden aangepast. Als de nummering per rijstrook van toepassing is voor een kruispunt zal dit handmatig moeten worden aangepast. Meestal is het invoeren van de detectoren slechts een kwestie van de correcte kolom selecteren met de pijltjestoeten en dan de nieuwe detectoren definiëren met de enter toets. Detectoren

Conflict matrix

De conflict matrix geeft alle conflicten weer die van toepassing zijn op het kruispunt. Naast de echte conflicten worden ook de fictieve conflicten, die bijvoorbeeld kunnen ontstaan bij een langzaam verkeer koppeling, weergegeven. Via een muisklik in de eerste kolom in de header worden de ontruimingstijden (ontr. tijd) of garantietijd (garant. tijd) weergegeven in de conflicten. Conflict matric

Blok indeling

De applicatie helpt met de blokindeling door alleen de fasecycli die mogelijk met elkaar in een blok kunnen zitten toe te staan. Hierdoor kunnen de blokken sneller worden ingevoerd omdat het aantal mogelijkheden steeds verder afnemen naarmate meer fasecycli worden toegevoegd aan een blok en direct zichtbaar is of alle fasecycli onderdeel uitmaken van een blok. Er kunnen maximaal 9 blokken worden gedefinieerd.

Koppelingen

Zowel harde interne koppelingen voor het autoverkeer, als langzaam verkeer koppelingen kunnen eenvoudig worden vastgelegd. Voor de langzaam verkeer koppeling is een grafische interface gemaakt waarmee iedere type koppeling kan worden vastgelegd. Koppelingen De grafische driehoekjes geven de richting van de lantaarns weer. De twee rode rijen zijn de fietsrichtingen en de grijze middenbalk de voetgangersrichtingen. De donkere middenlijn is de middenberm. Tussen de verschillende fasecycli kunnen ook de verschillende nalooptijden gedefinieerd worden. Koppelingen die op deze manier kunnen worden vastgelegd zijn:
  • Standaard langzaam verkeer koppeling voor fietsers
  • Half getrapte oversteek <31> <31> - <32> <91> of <92> <31> - <32> <32>
  • Gescheiden oversteek <31> <31> - <32> <32>
  • Binnenstebuiten oversteek <91> <31> - <31> <91>
  • Getrapte oversteek <92> <31> - <32> <91>

File

Zowel een file voor de stopstreep als een file na de stopstreep kunnen worden vastgelegd. Bij de file voor de stopstreep kunnen de maximum groentijden worden overschreven die standaard van toepassing zijn voor elke fasecyclus voor elke file en bij een combinatie van de files. Bij file na de stopstreep kan per file worden vastgelegd of deze de toevoerende fasecycli moet blokkeren of doseren en welke maximumtijden dan gelden.

VAS programma's

Afhankelijk van het aantal halfstarre programma’s dat bij de algemene gegevens is vastgelegd zijn er twee realisaties per fasecyclus mogelijk. Voor elke realisatie is instelbaar of deze realisatie cyclisch is en kunnen de instellingen worden vastgelegd. Vas programma's

Test omgeving

In versie 1.1 is een start gemaakt om niet alleen de kruispunt gegevens, maar ook de mogelijke testgegevens te kunnen vastleggen bij het kruispunt. Vanaf versie 1.2 zal er tevens een generator beschikbaar komen die de kruispuntplaatjes in de meeste gevallen kan genereren. In deze versie kan een kruispuntplaatje in dezelfde folder als de definitie worden geplaatst. Door met de muis vervolgens op een detectieveld of optie, zoals bus te vroeg, te klikken zal deze geel gekeurd worden en de locatie worden vastgelegd. De huisige versie van de Fick generator zal op basis van deze gegevens de CCOLDPL coördinaten vooraf vullen. Doordat het vlak wordt ingekeurd is direct zichtbaar of er is misgeklikt.

GEO Calculator

Op veler verzoek is de GEO calculator online gezet. De GEO calculator verzorgt conversies tussen diverse geografische meeteenheden. WGS-84, RijksDriehoek, Bessel en Mercator coördinaten kunnen worden geconverteerd naar alle andere formaten. Geografische rekenmachine